De mogelijkheden die Nijhuis Bouwmanagement u biedt

Nijhuis Bouwmanagement biedt een groot scala aan mogelijkheden...

De mogelijkheden die wij u kunnen bieden

Betaalbaar - Gezond - Duurzaam

Meer weten over betaalbare, gezonde en duurzame oplossingen?

Betaalbaar - Gezond - Duurzaam

Samen bouwen is geld besparen

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen door samen te bouwen?

Samen bouwen = Geld besparen

Betaalbaar, Gezond en Duurzaam wonen met CPO Twente

CPO Twente zet de bewoner centraal
Hoe leven mensen in hun huis? Ze willen graag een raam open kunnen zetten, voorral in de slaapkamers. De verwarming blijft hier meestal uit. Vaak worden alleen de woonkamer, keuken en badkamer verwarmd.

De vraag die CPO Twente zich dan ook stelt is: waarom zouden we die vertrekken zelfs kierdicht maken als we toch een raam open zetten? Goede isolatie zijn wij ook voor en dat hebben we ruimschoots bereikt met isolatiewaarden Rc 4 voor de vloer, Rc 5 voor de muur en Rc 6 voor het dak.

CPO Twente is 100 % flexibel binnen de regels van de overheid
Een huis is er om prettig in te leven. De mensen kunnen zelf bepalen hoe ze de woning willen hebben, indeling, grote, kleurkeuzes en dergelijke zijn allemaal vrij. Zolang het maar voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.

Bestaand of nieuwbouw?
Kiest u voor nieuwbouw, dan heeft u de eerste jaren geen last van onderhoud aan het huis. Dat ligt bij bestaande huizen anders. Bij een woning van 35 jaar oud is de eerstvolgende 25 jaar veel onderhoud nodig. Denk aan onderhoud schilderwerk, vervanging en reparatie van kozijnen, beglazing, cv-ketel, dakpannen en goten. De kosten voor regulier onderhoud bedragen hierdoor zo’n 25 tot 40 duizend euro. Wanneer er sprake is van veel achterstallig onderhoud of bij een renovatie is dit al snel het dubbele.

Een nieuwbouwwoning is aantrekkelijk omdat alles nieuw is en aan alle huidige eisen van comfort voldoet. Er hoeft niet eerst nog van alles te worden aangepast. Energiezuinige maatregelen worden automatisch doorgevoerd. Doordat de kosten van verbruik lager zullen zijn verdient u na verloop van tijd de energiezuinige maatregelen terug.

Hulp bij het maken van keuzes
Bij een huis kopen komt veel kijken. Dit artikel zet de voordelen van een woning van CPO Twente op een rij waar het gaat over betaalbaar, gezond en duurzaam wonen.

hoeker 1

Woning CPO Twente type "Hoeker-I" (EPC 0,4) 

  jaren 70 standaard cpo hoeker1 kol3 cpo hoeker1 kol4
                                          'jaren zeventig'  'standaard'  CPO Twente  CPO Twente
   bestaand 1978  2015  type Hoeker-I  type Hoeker-I
EPC  onbekend  0,4  0,4  0
Zonnepanelen  nee  nee  nee  ja

Soort ventilatiesysteem

 natuurlijke ventilatie  balansventilatie  systeem CPO Twente  systeem CPO Twente
Energiekosten -- + + ++
Milieu -- + + ++
Woonlasten nu -- + + ++ 
Woonlasten toekomst ---- + ++ 
Waardebehoud woning  ----  ++ 
Financierbaarheid  +/-  +/-  +/- 
Binnenklimaat/Comfort  -- 
Binnenklimaat/Gezondheid  - --  ++  ++ 
Ventilatie/Energieverlies  -- 
Ventilatie/Onderhoud  ++  -- 

Gezond wonen
Bewoners, huisdieren en planten produceren vocht in een huis. De totale vochtproductie van een gezin van 4 personen bedraagt opgeteld ongeveer één emmer water per dag! Daarnaast wordt de lucht vervuild door kookluchtjes, rook en stoffen die allergie kunnen opwekken.

Voldoende ventilatie moet ervoor zorgen dat deze “vieze” lucht naar buiten wordt afgevoerd. Gebeurt dit niet of onvoldoende dan is de kans groot op het ontstaan van schimmels en huisstofmijt. Dit kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten. Denk aan astma, allergische reacties, chronische verkoudheid, hoofdpijn en vermoeidheid.

Voor elk ventilatiesysteem geldt dat er een bepaalde hoeveelheid verse lucht naar binnen wordt toegevoerd en eenzelfde hoeveelheid (verontreinigde) binnenlucht naar buiten wordt afgevoerd. De minimaal vereiste ventilatiehoeveelheid in de verschillende ruimten is wettelijk geregeld in het Bouwbesluit.

Duurzaam wonen
Met het afvoeren van warme binnenlucht wordt ook de energie afgevoerd die nodig was om deze lucht op te warmen. Om het binnen aangenaam warm te houden zal de inkomende koude buitenlucht verwarmd moeten worden. Ventileren zonder extra maatregelen gaat hierdoor gepaard met energieverlies. Energiezuinig ventileren is mogelijk door het terugwinnen en hergebruiken van de warmte uit de uitgaande luchtstroom. Warmteterugwinnning (WTW) kan het ventilatieverlies met meer dan 90% reduceren.

Ventilatiesysteem natuurlijke ventilatie
Bij natuurlijke ventilatie wordt verse lucht toegevoerd via roosters en/of (klep)ramen. Door het meer of minder openen of sluiten van deze roosters en ramen kan de ventilatie worden geregeld. Via open pijpen vanuit vanuit de badkamer, toilet en keuken wordt vuile lucht rechtstreeks naar buiten afgevoerd.

Kenmerken:
• Er gaat veel warmte (energie) verloren omdat er geen WTW aanwezig is.
• Gezond binnenklimaat omdat zuivere buitenlucht rechtstreeks de leefruimtes binnen komt.
• Zeer weinig onderhoud nodig.

Ventilatiesysteem balansventilatie met WTW
Bij dit veel toegepaste systeem zorgt een zogenaamde ventilatiebox voor de afvoer van vervuilde lucht en de aanvoer van verse lucht. Hier vindt ook de WTW plaats doordat de uitgaande warme lucht-stroom de warmte overdraagt aan de ingaande luchtstroom van buiten. De op deze manier voorverwarmde lucht wordt via luchtkanalen in de woning verspreidt.

Kenmerken:
• Energiezuinig door het gebruik van WTW.
• Ongezond binnenklimaat als gevolg van stofophoping in toevoerkanalen en ventilatiebox. Dit creëert broedplaatsen voor ziektekiemen en bacteriën.
• Veel klachten over binnenklimaat als gevolg van slechte ventilatie.
• Klachten over vochtproblemen door een afname van de ventilatiecapaciteit.
• Klachten herrie ventilator via aanvoerkanalen (resonantiegeluiden).
• Zeer veel onderhoud nodig (reinigen filters en kanalen).

Ventilatiesysteem CPO Twente:
CPO Twente doet geen enkele concessie waar het gaat over een gezond binnenklimaat. Verse lucht wordt daarom rechtstreeks van buiten toegevoerd. Dit wordt geregeld via zelfregelende roosters die ongeachte de windbelasting op de gevel altijd dezelfde hoeveelheid ventilatielucht doorlaten. Dit voorkomt mogelijke tochtklachten.

Een ventilator in een mechanische afvoerunit zuigt via luchtkanalen en ventilatieroosters lucht weg uit de keuken, de badkamer en het toilet. Een systeem van WTW in deze afvoerunit zorgt voor energiebesparing.

Kenmerken:
• Energiezuinig door het gebruik van WTW (warmte uit de ventilatielucht wordt overgedragen aan de centrale verwarming, zie foto).
• Geen ziektekiemen omdat zuivere buitenlucht rechtstreeks de leefruimtes binnen komt.
• Normaal onderhoud nodig (vervangen filter).

mechanische ventilatie

Mechanische ventilatie met WTW (systeem Ducobox)

Het systeem Ducobox is voorzien van een regelbare ventilator. Regeling vindt plaats door middel van sensoren in de te ventileren ruimten die de 'versheid' van de lucht meten. Afhankelijk van de behoefte wordt meer of minder geventileerd. Dit systeem van vraaggestuurd ventileren zorgt voor nog meer energiebesparing.

Met het systeem van mechanische ventilatie met WTW gaan energiebesparing en een 100% zuiver binnenklimaat hand in hand. Daarmee onderscheidt het zich van alle andere systemen die op dit moment worden toegepast.

EPC en energieverbruik
Sinds 1996 moeten alle nieuw te bouwen woningen voldoen aan een minimale EPC-norm. De EPC is een getal dat staat voor de energetische kwaliteit van een woning. Hoe lager dit getal, des te energiezuiniger is de woning. De EPC-eis is in de loop der jaren verder aangescherpt. Dit heeft zich vertaald in steeds dikker isoleren, energiezuinige installaties en het toepassen van bijvoorbeeld zonnepanelen.
De EPC zegt iets over het gebouwgebonden energiegebruik voor het verwarmen of koelen van het binnenklimaat, het warm tapwater en de verlichting. Een EPC 0 woning is selfsupporting wat betreft het gebouwgebonden energiegebruik. De energieprestatie gaat niet over het overige huishoudelijk energiegebruik zoals voor koken, wassen, keukenapparatuur en alle andere huishoudelijke apparaten.
Wat er uiteindelijk op uw gas- en elektriciteitsmeter wordt afgelezen is afhankelijk van het soort huis, het aantal personen en hoe er met energie wordt omgegaan. Ook is een strenge of zachte winter merkbaar in de stookkosten.

CPO Twente staat voor minimale energiekosten

            jaren70 cpo hoeker1 kol3 cpo hoeker1 kol4
  "woning 1978" CPO Twente Hoeker-I CPO Twente Hoeker-I
Zonnepanelen                nee nee ja
EPC >>>>1 0,4 0
Electriciteit 4300 kWh 5300 kWh 2400 kWh
Aardgas 1900 m3 500 m3 500 m3
Energiekosten € 2.224  € 1.498  € 831 
Besparing 0%  33%  63% 

Uitgangspunten:
• “Gemiddeld” huishouden bestaande uit 3 personen,
• Woning 1978: “gemiddelde“ eind-jaren-zeventig woning, vergelijkbaar met de Hoeker-I,
• Energieverbruikscijfers:op basis van berekening en gegevens uit de praktijk,
• Koken op elektriciteit,
• Elektriciteit uit zonnepanelen voor eigen verbruik,
• Energietarieven: € 0,65 per m³ aardgas en € 0,23 per kWh elektriciteit.

Een switch van een energieverslindende “twee-onder-een-kapper” naar een Hoeker-I met EPC 0,4 betekent meer dan 30 % besparing op energiekosten. Zonnepanelen (EPC 0) zorgen voor nog weer eenzelfde besparing. In een energiezuinige woning Hoeker-I met zonnepanelen betaalt u hierdoor nog maar 40 % van het bedrag dat u kwijt zou in een energie-onzuinige twee-onder-eenkapper.

CPO Twente houdt wonen ook in de toekomst betaalbaar
In het algemeen volgt de prijs van aardgas en elektriciteit voor een deel de prijs van "ruwe" olie. Deze is het afgelopen decennia sterk gestegen. Ook zal men rekening moeten houden met inflatie en het verder verhogen van energiebelastingen door de overheid.
Onderstaande grafiek laat zien hoe de energiekosten over een periode van 25 jaar verder zullen toenemen, uitgaande van een jaarlijkse 3 % stijging van energietarieven.

grafiek

De grafiek laat zien dat een oudere energieverslindende woning in de loop der jaren steeds onaantrekkelijker wordt. Steeds hogere kosten voor voor energie en onderhoud maken dat woonlasten onbetaalbaar worden. Een duurzame energieneutrale woning beschikt over een hoog wooncomfort en wordt alleen maar interessanter, waardevoller en goedkoper in gebruik.

Met CPO Twente méér geld voor een duurzaam huis
De besparing op energielasten kan worden gebruikt om de maandlasten van de hogere hypotheek te kunnen betalen. Hypotheekverstrekkers kunnen hier rekening mee houden door een deel van de financiering buiten de inkomenstoetsing te houden.
Geld dat u niet hoeft uit te geven aan energie kan worden gebruikt voor het extra aflossen op uw hypotheek. Voor de Hoeker-I met zonnepanelen (EPC 0) levert dit over een periode van 25 jaar ruim € 65.000 extra aflossing op. (vergelijk energie-onzuinige woning uit 1978 bij een netto hypotheekrente van 2,5 %)


 

Contact

Nijhuis Bouwmanagement b.v.

Merelstraat 27
7587 AT  De Lutte
T: +31 (0)541 - 552 137
M: +31 (0)6 - 5345 2870
E: 

Volg ons

 facebook              twitter 32             linkedin   

 

 

 

 

 

 

Partners

logo ap

  

cpo twente